فعالیت همیار اندروید در HamyarRoid.com به پایان رسید و در HamyarAndroid.com ادامه دارد
Amazing Categories :
Android
Node.js

دسته بندی نشده
(16)

آماده سازی محیط برنامه نویسی
(11)

آموزش ها و مباحث پایه ای اندروید
(8)

نکات پایه ای اندروید استودیو
(3)

وب سایت های مفید و کاربردی
(1)

AlertDialog
(1)

LogCat
(1)

Activity Lifecycle
(1)

Activity
(3)

Manifest
(2)

Strings
(1)

StatusBar
(1)

ActionBar
(2)

Toast
(1)

Library
(6)

ListView
(3)

آموزش های مرتبط با طراحی متریال ( Material Design )
CardView
(1)

RecyclerView
(0)

ویوها و ابزارهای موجود در محیط برنامه نویسی
MediaPlayer
(4)

WebView
(1)

VideoView
(1)

Button
(1)

ImageButton
(1)

RadioButton & RadioGroup
(1)

EditText
(0)

TextView
(1)

ScrollView
(2)

طراحی رابط کاربری و زیباسازی
Layout
(4)

Style
(2)

Shape
(2)

Animation
(2)

Typeface
(2)

آموزش های مرتبط با سخت افزار
Camera
(1)

Vibrator
(1)

Bluetooth
(0)

WiFi
(0)

ذخیره اطلاعات و پایگاه داده
SQLite Database
(0)

Shared Preferences
(0)


دسته بندی نشده
(8)


دسته انتخابی شما

معرفی پلاگین های کاربردی در اندروید استودیو
---

حذف ، فعال و غیرفعال کردن پلاگین های نصب شده در اندروید استودیو

۰۸ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

آموزش نصب پلاگین در اندروید استودیو به روش آفلاین

۰۸ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

آموزش نصب پلاگین در اندروید استودیو به روش آنلاین

۰۸ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان