Amazing Categories :
Android
Node.js

دسته بندی نشده
(16)

آماده سازی محیط برنامه نویسی
(11)

آموزش ها و مباحث پایه ای اندروید
(8)

نکات پایه ای اندروید استودیو
(3)

وب سایت های مفید و کاربردی
(1)

AlertDialog
(1)

LogCat
(1)

Activity Lifecycle
(1)

Activity
(3)

Manifest
(2)

Strings
(1)

StatusBar
(1)

ActionBar
(2)

Toast
(1)

Library
(6)

ListView
(3)

آموزش های مرتبط با طراحی متریال ( Material Design )
CardView
(1)

RecyclerView
(0)

ویوها و ابزارهای موجود در محیط برنامه نویسی
MediaPlayer
(4)

WebView
(1)

VideoView
(1)

Button
(1)

ImageButton
(1)

RadioButton & RadioGroup
(1)

EditText
(0)

TextView
(1)

ScrollView
(2)

طراحی رابط کاربری و زیباسازی
Layout
(4)

Style
(2)

Shape
(2)

Animation
(2)

Typeface
(2)

آموزش های مرتبط با سخت افزار
Camera
(1)

Vibrator
(1)

Bluetooth
(0)

WiFi
(0)

ذخیره اطلاعات و پایگاه داده
SQLite Database
(0)

Shared Preferences
(0)


دسته بندی نشده
(8)


دسته انتخابی شما

ساخت دکمه در اندروید
---

معرفی و روش استفاده از ایمیج باتن (ImageButton) در برنامه نویسی اندروید

08 , 09 , 2016
رایـگـان

---

طراحی دکمه گرد به کمک Shape در برنامه نویسی اندروید

05 , 08 , 2016
رایـگـان

---

آموزش طراحی رابط کاربری اندروید به کمک Shape (ساخت یک دکمه زیبا)

17 , 07 , 2016
رایـگـان

---

معرفی و روش استفاده از دکمه ها ( Button ) در اندروید استودیو

10 , 06 , 2016
رایـگـان