دوست داری برنامه اندروید بسازی ...!؟
نمی دونی از کجا شروع کنی ... !؟
یادگیری گام به گام و کاملا رایگان در
آکادمی همیار اندروید
شروع یادگیری
تبلیغات
تمام مطالب دسته انتخابی شما

نمایش دادن پیغام برای کاربر به مدت چند لحظه در برنامه نویسی اندروید ( روش کار با Toast )
ما را محبوب کنید