دوست داری برنامه اندروید بسازی ...!؟
نمی دونی از کجا شروع کنی ... !؟
یادگیری گام به گام و کاملا رایگان در
آکادمی همیار اندروید
شروع یادگیری
تبلیغات
تمام مطالب دسته انتخابی شما

پخش موسیقی در اکتیویتی به صورتی که تکرار مجدد داشته باشد در محیط اندروید استودیو


ساخت پوشه raw و افزودن موسیقی به آن در اندروید استودیو


پخش صدا هنگام ضربه زدن روی Button ها و دیگر پلت ها در برنامه نویسی اندروید ، در محیط Android Studio


پخش خودکار موسیقی در یک Activity در محیط اندروید استودیو
ما را محبوب کنید