فعالیت همیار اندروید در HamyarRoid.com به پایان رسید و در HamyarAndroid.com ادامه دارد
Amazing Categories :
Android
Node.js

دسته بندی نشده
(16)

آماده سازی محیط برنامه نویسی
(11)

آموزش ها و مباحث پایه ای اندروید
(8)

نکات پایه ای اندروید استودیو
(3)

وب سایت های مفید و کاربردی
(1)

AlertDialog
(1)

LogCat
(1)

Activity Lifecycle
(1)

Activity
(3)

Manifest
(2)

Strings
(1)

StatusBar
(1)

ActionBar
(2)

Toast
(1)

Library
(6)

ListView
(3)

آموزش های مرتبط با طراحی متریال ( Material Design )
CardView
(1)

RecyclerView
(0)

ویوها و ابزارهای موجود در محیط برنامه نویسی
MediaPlayer
(4)

WebView
(1)

VideoView
(1)

Button
(1)

ImageButton
(1)

RadioButton & RadioGroup
(1)

EditText
(0)

TextView
(1)

ScrollView
(2)

طراحی رابط کاربری و زیباسازی
Layout
(4)

Style
(2)

Shape
(2)

Animation
(2)

Typeface
(2)

آموزش های مرتبط با سخت افزار
Camera
(1)

Vibrator
(1)

Bluetooth
(0)

WiFi
(0)

ذخیره اطلاعات و پایگاه داده
SQLite Database
(0)

Shared Preferences
(0)


دسته بندی نشده
(8)


دسته انتخابی شما

Layout
---

معرفی و روش ساخت انواع فایل xml در محیط اندروید استودیو (Layout & Values)

۱۳ , ۰۴ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

آموزش طراحی رابط کاربری (UI) و صفحه بندی در اندروید استودیو – Table Layout

۲۹ , ۰۳ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

آموزش ساخت یک لایه در اندروید استودیو و اتصال آن به اکتیوتی

۲۰ , ۰۳ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

تشریح دو حالت LinearLayout و RelativeLayout در برنامه نویسی اندروید

۱۴ , ۰۳ , ۱۳۹۵
رایـگـان