دوست داری برنامه اندروید بسازی ...!؟
نمی دونی از کجا شروع کنی ... !؟
یادگیری گام به گام و کاملا رایگان در
آکادمی همیار اندروید
شروع یادگیری
تبلیغات
تمام مطالب دسته انتخابی شما

تغییر نام پکیج در اندروید استودیو به روشی استاندارد و اتوماتیک Package Name


مفهوم id در برنامه نویسی اندروید و روش استفاده از آن در محیط اندروید استودیو


روش صحیح تغییر نام اکتیویتی ها و لایوت ها در اندروید استودیو


معرفی و ساخت کلید + گرفتن خروجی APK در اندروید استودیو


معرفی ساختار کلی و اصلی یک پروژه اندروید


ساخت یک پروژه در اندروید استودیو


Activity و Layout در برنامه نویسی اندروید


API در برنامه نویسی اندروید
ما را محبوب کنید