Amazing Categories :
Android
Node.js

دسته بندی نشده
(16)

آماده سازی محیط برنامه نویسی
(11)

آموزش ها و مباحث پایه ای اندروید
(8)

نکات پایه ای اندروید استودیو
(3)

وب سایت های مفید و کاربردی
(1)

AlertDialog
(1)

LogCat
(1)

Activity Lifecycle
(1)

Activity
(3)

Manifest
(2)

Strings
(1)

StatusBar
(1)

ActionBar
(2)

Toast
(1)

Library
(6)

ListView
(3)

آموزش های مرتبط با طراحی متریال ( Material Design )
CardView
(1)

RecyclerView
(0)

ویوها و ابزارهای موجود در محیط برنامه نویسی
MediaPlayer
(4)

WebView
(1)

VideoView
(1)

Button
(1)

ImageButton
(1)

RadioButton & RadioGroup
(1)

EditText
(0)

TextView
(1)

ScrollView
(2)

طراحی رابط کاربری و زیباسازی
Layout
(4)

Style
(2)

Shape
(2)

Animation
(2)

Typeface
(2)

آموزش های مرتبط با سخت افزار
Camera
(1)

Vibrator
(1)

Bluetooth
(0)

WiFi
(0)

ذخیره اطلاعات و پایگاه داده
SQLite Database
(0)

Shared Preferences
(0)


دسته بندی نشده
(8)


دسته انتخابی شما

Android Basics
---

تغییر نام پکیج در اندروید استودیو به روشی استاندارد و اتوماتیک Package Name

15 , 06 , 2016
رایـگـان

---

مفهوم id در برنامه نویسی اندروید و روش استفاده از آن در محیط اندروید استودیو

06 , 06 , 2016
رایـگـان

---

روش صحیح تغییر نام اکتیویتی ها و لایوت ها در اندروید استودیو

02 , 06 , 2016
رایـگـان

---

معرفی و ساخت کلید + گرفتن خروجی APK در اندروید استودیو

28 , 05 , 2016
رایـگـان

---

معرفی ساختار کلی و اصلی یک پروژه اندروید

26 , 05 , 2016
رایـگـان

---

ساخت یک پروژه در اندروید استودیو

23 , 05 , 2016
رایـگـان

---

Activity و Layout در برنامه نویسی اندروید

22 , 05 , 2016
رایـگـان

---

API در برنامه نویسی اندروید

22 , 05 , 2016
رایـگـان