دوست داری برنامه اندروید بسازی ...!؟
نمی دونی از کجا شروع کنی ... !؟
یادگیری گام به گام و کاملا رایگان در
آکادمی همیار اندروید
شروع یادگیری
تبلیغات
تمام مطالب دسته انتخابی شما

پرش از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر به کمک Intent در برنامه نویسی اندروید


آموزش ساخت دستی یک اکتیویتی در اندروید استودیو و اتصال آن به مانیفست


ساخت یک اکتیویتی (Activity) در اندروید استودیو
ما را محبوب کنید