ggg
Amazing Categories :
Android
Node.js

دسته بندی نشده
(16)

آماده سازی محیط برنامه نویسی
(11)

آموزش ها و مباحث پایه ای اندروید
(8)

نکات پایه ای اندروید استودیو
(3)

وب سایت های مفید و کاربردی
(1)

AlertDialog
(1)

LogCat
(1)

Activity Lifecycle
(1)

Activity
(3)

Manifest
(2)

Strings
(1)

StatusBar
(1)

ActionBar
(2)

Toast
(1)

Library
(6)

ListView
(3)

آموزش های مرتبط با طراحی متریال ( Material Design )
CardView
(1)

RecyclerView
(0)

ویوها و ابزارهای موجود در محیط برنامه نویسی
MediaPlayer
(4)

WebView
(1)

VideoView
(1)

Button
(1)

ImageButton
(1)

RadioButton & RadioGroup
(1)

EditText
(0)

TextView
(1)

ScrollView
(2)

طراحی رابط کاربری و زیباسازی
Layout
(4)

Style
(2)

Shape
(2)

Animation
(2)

Typeface
(2)

آموزش های مرتبط با سخت افزار
Camera
(1)

Vibrator
(1)

Bluetooth
(0)

WiFi
(0)

ذخیره اطلاعات و پایگاه داده
SQLite Database
(0)

Shared Preferences
(0)


دسته بندی نشده
(8)


دسته انتخابی شما

Android Studio
---

معرفی انواع داده اولیه در زبان برنامه نویسی جاوا (Primitive Data Type in Java)

۲۹ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

معرفی و روش استفاده از رادیو باتن و رادیو گروپ در برنامه نویسی اندروید (RadioButton & RadioGroup)

۲۶ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

معرفی و روش استفاده از متد setOnClickListener در برنامه نویسی اندروید

۲۴ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

معرفی ، دانلود و روش استفاده از فونت آیکون آوسوم (Font Awesome) در برنامه نویسی اندروید (جلسه ۲)

۲۳ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

معرفی ، دانلود و روش استفاده از فونت آیکون آوسوم (Font Awesome) در برنامه نویسی اندروید (جلسه ۱)

۲۳ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

آموزش کار با کارد ویو (CardView) در برنامه نویسی اندروید

۲۱ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

معرفی و روش استفاده از آلرت دیالوگ (AlertDialog) در برنامه نویسی اندروید

۱۹ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان

---

معرفی و روش استفاده از ایمیج باتن (ImageButton) در برنامه نویسی اندروید

۱۸ , ۰۶ , ۱۳۹۵
رایـگـان